Với đặc thù, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới… nên các đội chiếu bóng lưu động phải thường xuyên hành quân, thay đổi địa điểm nhằm đưa ánh sáng văn hóa bằng ngôn ngữ điện ảnh đến với bà con sau những ngày lên nương rẫy để đêm đến được thưởng thức những món ăn tinh thần, nhằm quên đi cái mệt nhọc, vất vả và lấy lại sức cho ngày mai tiếp tục công việc mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về các đội chiếu bóng lưu động đến các thôn bản vùng III, vùng đặc biệt khó khăn để chiếu phim và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến bà con nhân dân.

Hoàng Hà